Skyry.net

Talman Paavo Lipponen

Finlandia-palkinto

Tal när vinnaren av Finlandiapriset offentliggörs i Gamla studenthuset i Helsingfors 8.12.2005

Talman Paavo Lipponen:

Bo Carpelans Kesän varjot/Berg är litteratur i världsklass

På sluttampen av tävlingen om Finlandiapriset fanns det sex verk som vart och ett är intressant och läsvärt på sitt eget sätt. De representerar olika genrer inom romanlitteraturen, men har gemensamma teman: familje- och släktöden, relationer över generationsgränserna, individens uppgång och fall, den flytande gränsen mellan ett friskt och ett sjukt sinne, krig och en föränderlig värld. Äktenskapskonflikter, familjevåld i alla dess skiftningar, är en omskakande läsupplevelse.

Jag vill gratulera alla sex författare. Var och en av er har mycket att ge. Framför allt vill jag uppmuntra de tre unga i gruppen – Elina Hirvonen, Risto Isomäki och Tuomas Kyrö – att fortsätta skriva och utvecklas som författare, eftersom ni har alla förutsättningar att lyckas. Samtidigt är det inte utan att läsarna ser fram emot nya verk av de tre mer erfarna – Bo Carpelan, Pirkko Saisio och Anneli Toijala. En författare kan ha kvar sin skaparkraft långt efter medelåldern, ja långt in i ålderdomen.

Det är svårt att välja en segrare när man har att göra med litteratur, och det blir definitivt inte lättare om man utgår från kriterier utanför litteraturen. Jag har emellertid inte fattat mitt beslut för att motivera en ung skribent eller för att belöna ett långt livsverk. Jag har helt enkelt bestämt mig för att välja den bästa litteraturen så som jag själv uppfattar litteratur, framför allt den språkrikedom, den uttrycksrikedom och den kraft litteraturen inrymmer.

Mitt val faller på Bo Carpelans Kesän varjot. Boken har utkommit på svenska med titeln Berg och det ursprungliga manuset har översatts till finska av Oili Suominen. Jag läste boken först på finska och sedan på svenska, men fattade mitt beslut redan när jag hade läst den finska utgåvan. Den finska översättningen gör rättvisa åt verket och förtjänar att uppmärksammas här.

I Kesän varjot/Berg omsluts läsaren av en dröm, leds genom landskap och minnen, sköljs över av intryck genom alla sinnen. Ljus och skugga, ljud och dofter, föremål och människor – allt detta beskriver författaren med en lyrisk kraft som är unik i vår moderna litteratur. Nu och dåtid växlar, går ibland hand i hand. Författaren väver en mångbottnad väv tills cirkeln är sluten och väven hel.

Berättarjaget Mattias Bergmark återvänder till sitt barndomslandskap för att söka svaret på en lång rad frågor. Vad var det som egentligen hände sommaren 1944? Var är de alla nu, många decennier senare? Vad finns kvar av människorna, de som då bodde tillsammans på släktgården Berg? Ska Berg hålla ut, Berg som man trodde var lika fast som berget?

Kesän varjot/Berg ser och upplever allt med ett barns sinnen, oförstörda, ocensurerade, men samtidigt så oskuldsfulla och oerfarna. Barnet kan ta emot sommarens överflöd, göra upptäcktsfärder nära, till vrår dit de vuxna inte ser. Kriget känns avlägset, men barnen förnimmer spänningarna hos de vuxna. När döden kommer nära kryper småpojkarna under släktgården. De får uppleva ångesten under hårda prövningar och lättnaden över att ha klarat sig, precis som hela nationen den gången sommaren 1944.

Den centrala gestalten kring gåtan i romanen, berättarjagets storebror Jonas lever alltför nära de vuxnas värld, och sexualiteten och våldet där. Han hade sett mer än de andra, en bättre värld, och flytt in i den utan att någonsin återvända. Det hände något den sommaren, en tragedi som inte innefattade död, men en skam som ingen kunde prata om.

Ett olevt liv, en ofullbordad kärlek, svårigheter att nå en annan människa, främlingskap, att ge efter – det är teman som författaren behandlar med en diskret mästerlighet. Alla dessa känslor förmedlas genom en enorm språkrikedom som gör boken till en stor läsupplevelse. Bo Carpelans Kesän varjot/Berg är litteratur av världsklass och förtjänar att få priset.

Mina hjärtligaste gratulationer!
Onnittelen voittajaa!