Skyry.net

Kirjallisuuden Finlandia-palkinnon jako-ohjeet

Suomen Kirjasäätiön hallitus on 17.2.1997 vahvistanut seuraavat ohjeet kirjallisuuden Finlandia-palkinnon jakamisesta:

1.
Finlandia-palkinto voidaan myöntää tunnustuksena Suomen kansalaisen kirjoittamasta ansiokkaasta romaanista.

2.
Suomen Kirjasäätiön hallitus päättää erikseen kulloinkin jaettavan palkinnon suuruudesta ja jakoajankohdasta sekä myöntää tarkoitukseen tarvittavat varat.

3.
Suomen Kirjasäätiön hallitus asettaa kutakin palkinnonjakoa varten erikseen kolmejäsenisen valintalautakunnan, joka nimeää vähintään kolme ja enintään kuusi ehdokasta palkinnonsaajaksi, sekä henkilön, joka valitsee nimetyistä ehdokkaista lopullisen palkinnonsaajan.

Edellä mainitut henkilöt on nimettävä ja julkistettava vähintään kolme kuukautta ennen palkinnon jakotilaisuutta. Lautakunnan sihteerinä toimii säätiön asiamies, jolla ei ole lautakunnan kokouksissa äänivaltaa.

4.
Kirjailijan tai kustantajan, joka haluaa asettaa julkaisemansa romaanin ehdolle Finlandia-palkinnon saajaksi, on toimitettava teos kullekin lautakunnan jäsenelle säätiön ilmoittamaan määräpäivään mennessä. Lähettäjän on lisäksi toimitettava yksi kappale kirjaa säätiön toimistoon sekä maksettava säätiön tilille osallistumismaksu, jonka suuruuden säätiön hallitus päättää vuosittain. Jos lautakunta nimeää teoksen palkintoehdokkaaksi, teoksen ehdolle asettanut suorittaa säätiölle ehdokasmaksun, jonka suuruuden säätiön hallitus päättää vuosittain.

5.
Palkintoehdokkaita nimettäessä lautakunta ottaa huomioon edellisen vuoden lautakunnan ehdollepanopäätöksen jälkeen ilmestyneet uudet romaanit. Mikäli romaani on julkaistu alkuperäisteoksena muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, se voidaan siirtää käsiteltäväksi silloin kun romaanin suomen tai ruotsin kielinen käännös ilmestyy.

6.
Lautakunnan tulee pyrkiä päätöksessään yksimielisyyteen. Mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta, on suoritettava äänestys, jos yksikin lautakunnan jäsen sitä vaatii. Lautakunnan on perusteltava päätöksensä.

Lautakunnan kokouksissa käytyjä keskusteluja tai äänestyksiä ei julkisteta. Palkintoehdokkaat, palkinnon saaja sekä päätösten perustelut julkistetaan Suomen Kirjasäätiön järjestämissä tilaisuuksissa.

Helsinki 17.2.1997

SUOMEN KIRJASÄÄTIÖ

Hallitus