Skyry.net

Eino Leinon palkinnon säännöt


Palkinto annetaan kirjailijalle joko erittäin arvokkaasta teoksesta tai arvokkaana pidettävästä julkaisutoiminnasta. Palkinnon alaan kuuluu kotimainen kirjallisuus ja kirjallisuuden tutkimus, kuitenkin ensi sijassa runous.


Kirjailija voi saada palkinnon vain kerran.


Palkinto annetaan enintään kerran vuodessa, mutta kuitenkin kerran viidessä vuodessa.


Palkinnon saanut kirjoittaa nimensä Eino Leinon Seuran hallussa olevaan kunniakirjaan, jolla hänen palkitsemisensa on perusteltu.


Palkinto annetaan Eino Leinon Seura ry:n vuosikokouksessa.


Palkinnon saajan määrää lautakunta, johon vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan neljä jäsentä ja kaksi varajäsentä. Jos vakinainen jäsen estyy osallistumasta lautakunnan toimintaan, tulee hänen sijalleen vakinaiseksi jäseneksi seuraavaan vaaliin saakka varajäsenistä enemmän ääniä saanut (tai äänten ollessa tasan suorittaa ratkaisun Seuran puheenjohtaja kokouksessa toimitetulla arvonnalla). Lautakunnan vakinainen jäsen voidaan valita vain kaksi kertaa peräkkäin. Lautakunnan päätöksen on oltava yksimielinen.