Skyry.net

Alvar Renqvist -palkinto

Suomen Kirjasäätiö perusti vuonna 1998 Alvar Renqvist –palkinnon, joka jaetaan vuosittain tunnustuksena ansioituneelle kustannustoimittajalle. Palkinto rahoitetaan Suomen Kirjasäätiöön nimikkorahastona kuuluvasta Alvar Renqvistin rahastosta. Palkinnon suuruus on 3 000 euroa.

Kustannustoimittajan osuus kirjan tekoprosessissa on keskeinen. Hän toimii kustantamon edustajana suhteessa kirjan tekijään ja tekijän edustajana kustantamon sisäisessä työssä. Hyvän kustannustoimittajan työ on usein näkymätöntä taustatyötä: sen puuttuminen näkyy aina lopputuloksessa.

Palkinto voidaan myöntää kustannustoimittajalle, joka on ansiokkaasti toiminut suomalaisen kirjan ja kirjallisuuden hyväksi; joko kotimaisen tai käännetyn kaunokirjallisuuden, lasten- ja nuortenkirjojen, tietokirjojen, oppimateriaalien tai elektronisen kustannustoiminnan parissa.

Palkinnon jakamisesta päättää Suomen Kirjasäätiön hallitus kolmijäsenisen Alvar Renqvistin rahaston hoitokunnan esityksestä.

Alvar Renqvist -palkinto 2006 Margareta Teirille

Suomen Kirjasäätiön Alvar Renqvist -palkinto on myönnetty Kirjan ja ruusun päivänä kustannustoimittaja Margareta Teirille. Palkinnon suuruus on 3 000 euroa.

Palkintolautakunta perusteli päätöstään näin:

Förlagsredaktör Margareta Teir har arbetat vid Schildts Förlags Ab och dess företrädare Ab Svenska Läromedel och Editum Ab i över trettio år. Med intresse, engagemang, envis nit och outsläcklig iver har hon redigerat otaliga lärobokserier för både grundskolan och gymnasiet. Hennes ansvarsområde har i första hand gällt matematik, finska och främmande språk, men hon har också tagit sig an historia, teknik och textilslöjd när det har behövts.
Margareta Teir har lotsat generationer av författare, illustratörer och grafiker genom krävande läroboksprojekt, samtidigt som hon ständigt bevarat sin respekt för deras arbete och specifika yrkeskunnande. Hon ser helheter men missar inga detaljer.
Med sunt förnuft och fötterna förankrade i verkligheten är hon beredd att modigt ta sig an vilket projekt som helst som leder till att de finlandssvenska eleverna får en bra lärobok i sin hand.

Kustannustoimittaja Margareta Teir on toiminut Schildts Förlags Ab:ssa ja sen edeltäjissä Ab Svenska Läromedelissä ja Editum Ab:ssa yli 30 vuotta. Asioista kiinnostuneena, niihin paneutuneena, itsepintaisen uutterana ja sammumattoman innostuneisuuden johdattelemana hän on toimittanut lukemattomia oppikirjasarjoja niin peruskoulun kuin myös lukion tarpeisiin. Hänen vastuualueenaan on ensi sijassa ollut matematiikka, suomenkieli ja vieraat kielet, mutta hän on myös ottanut hoitaakseen historian, tekniikan ja tekstiilityön kirjoja, kun tarve on näin vaatinut.
Margareta Teir on luotsannut useita sukupolvia kirjantekijöitä, kuvittajia ja graafikoita vaativien oppikirjaprojektien parissa, samalla kun hän on aina säilyttänyt arvostuksensa heidän työtään ja erityistä ammattiosaamistaan kohtaan. Hän hahmottaa kokonaisuuden, mutta ei myöskään jätä näkemättä pieniäkään yksityiskohtia.
Selvällä talonpoikaisjärjellä ja jalat tukevasti kiinni todellisuudessa hän on rohkeasti valmis ryhtymään mihin projektiin tahansa, jonka tavoitteena on hyvän oppikirjan saaminen suomenruotsalaisten oppilaiden käyttöön.

Palkintolautakuntaan kuuluivat kustannusjohtaja Leena Majander puheenjohtajana sekä muina jäseninä kustantaja Niko Aula ja kustannuspäällikkö Simo Mäenpää.

Suomen Kirjasäätiö perusti vuonna 1998 Alvar Renqvist -palkinnon joka vuosi jaettavaksi tunnustukseksi ansioituneelle kustannustoimittajalle. Kustannustoimittajan osuus kirjan tekoprosessissa on keskeinen. Hyvän kustannustoimittajan työ on usein näkymätöntä taustatyötä, mutta työn laatu näkyy aina lopputuloksessa.

Aikaisemmat Alvar Renqvist -palkinnon saajat ovat Päivi Vallisaari, Pauli Kojo, Vappu Orlov, Taina Shingler, Sauli Järvinen, Risto Rantala, Ani Kuusjärvi ja Alice Martin.

SUOMEN KIRJASÄÄTIÖ

Alvar Renqvist –palkinnon saajat:

  • 2006 Margareta Teir
  • 2005 Alice Martin
  • 2004 Ani Kuusjärvi
  • 2003 Risto Rantala
  • 2002 Sauli Järvinen
  • 2001 Taina Shingler
  • 2000 Vappu Orlov
  • 1999 Pauli Kojo
  • 1998 Päivi Vallisaari